Loty widokowe

Ogłoszenie o naborze do klasy lotniczej

2010-03-22 //Wstecz
W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy na Podhalu II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w porozumieniu z Aeroklubem Nowotarskim ogłasza nabór do licealnej sportowej klasy lotniczej.

Naszym celem jest utworzenie klasy, której absolwenci, oprócz opanowania poziomu wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa dojrzałości, posiądą szereg umiejętności i uprawnień związanych z  wykonywaniem sportów lotniczych, jak i rozwiną cechy charakteru z tym związane: samodzielność, odpowiedzialność, koleżeńskość.

Ukończenie klasy lotniczej doskonale przygotowuje do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych na kierunkach lotniczych. Praca, jaką można wykonywać po ukończeniu uczelni wyższej to m.in.:

 • Wyczyn sportowy (akrobacja szybowcowa i samolotowa, przeloty szybowcowe, loty rajdowo – nawigacyjne, skoki spadochronowe, loty balonowe)
 • Instruktor szybowcowy, samolotowy, balonowy, spadochronowy
 • Pilot zawodowy i liniowy
 • Pilot wojskowy
 • Mechanik lotniczy
 • Konstruktor lotniczy
 • Kontroler ruchu lotniczego
 • Zarządzanie lotnictwem
 • Turystyka lotnicza

REKRUTACJA DO SPORTOWEJ KLASY LOTNICZEJ

Liczba miejsc: 30

Wymagania:

 1. Świadectwo i egzaminy gimnazjalne
 2. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uprawnianie sportów lotniczych
 3. Pozytywny wynik badań lekarskich (RTG klatki piersiowej, EKG, badanie laryngologiczne + audiogram, badanie okulistyczne, morfologia, OB, badanie ogólne moczu).
  Kandydat wykonuje je we własnym zakresie – skierowanie należy pobrać u lekarza rodzinnego.
 4. Pozytywny wynik testów sprawności fizycznej:
  Testy odbędą się 7 i 14.06.2010 o godz. 15.00 w II LO .
  W tym terminie odbędą się także w szkole badania lekarskie, na które należy dostarczyć Wyniki badań wymienionych w pkt.3 – koszt konsultacji lekarskiej w  szkole 150zł

Szkolenie teoretyczne i praktyczne:

 • Szkolenie teoretyczne odbywać się będzie w ramach zajęć lekcyjnych w  szkole
 • Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w Aeroklubie Nowy Targ w  ramach obozów szkoleniowych wiosną i jesienią

UWAGA: Szkolenie jest darmowe i odbywa sie w ramach zajęć szkolnych !!!


ZS Nr 3 ul.Ludźmierska 32 34 – 400 Nowy Targ
sekretariat@zskj.nowytarg.pl
www.skj.nowytarg.pl