Loty widokowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2010-02-18 //Wstecz
Uprzejmie informuję, że na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego
nr 106/2/XVII/2010, Zarząd Aeroklubu Nowy Targ zwołuje na dzień 7 marca 2010r. (niedziela) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ,

którego celem będzie wybór delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów AP.

I termin Walnego Zgromadzenia ANT został wyznaczony na  godz. 10.00, natomiast II termin na godz. 10.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników  1.

Porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania.

 2. Wybory Prezydium Zgromadzenia.

 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

 5. Sprawozdanie delegatów ANT z XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego, które odbyło się 12.12.2009 r.

 6. Wybory Komisji Wyborczej.

 7. Wybory Komisji Mandatowej.

 8. Wybory Komisji Skrutacyjnej.

 9. Ukonstytuowanie się wybranych komisji.

 10. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.

 11. Przedstawienie najważniejszych zagadnień XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP – dyskusja.

 12. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów AP.

 13. Wybory delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów AP.

 14. Ogłoszenie wyniku wyborów.

 15. Przedstawienie aktualnej sytuacji Aeroklubu Nowy Targ oraz planów na najbliższy sezon.

 16. Zakończenie Zgromadzenia.

Z lotniczym pozdrowieniem

Paweł Kos

Prezes Aeroklubu Nowy Targ