Loty widokowe

Regulamin opłacania składek członkowskich w Aeroklubie Nowy Targ na rok 2010

2010-01-16 //Wstecz
Szanowni Członkowie Aeroklubu Nowy Targ, Informuję, że Zarząd Aeroklubu Nowy Targ w dniu 27.12.2009r. uchwalił regulamin opłacania składek członkowskich w Aeroklubie Nowy Targ na rok 2010.

Najbardziej istotną  zmianą w stosunku do dotychczasowych regulacji jest wprowadzenie obowiązku uiszczania składki członkowskiej na Aeroklub Polski, zgodnie z  uchwałami nr 3 i 7 XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów AP, które odbyło się 12.12.2009r. 


Zdając sobie sprawę z dużego obciążenia jakim jest uiszczenie dodatkowej składki członkowskiej na rzecz, wyłącznie, Aeroklubu Polskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o sumienne wpłaty. Dając tak duży kredyt zaufania dla Zarządu Aeroklubu Polskiego, możemy żywić nadzieję na jeszcze większe wsparcie ze strony AP dla naszego Aeroklubu, aniżeli kiedykolwiek wcześniej.

z lotniczym pozdrowieniem 
Prezes Zarządu Aeroklubu Nowy Targ
Paweł Kos  

 Dla przypomnienia podajemy niezbędne dane do wykonywania wpłat na konto Aeroklubowe:
Aeroklub Nowy Targ
ul. Lotników 1
34-400 Nowy Targ
nr konta: 60 1050 1474 1000 0022 6364 8046