Loty widokowe

Wybrano nowe władze Aeroklubu Nowy Targ

2009-11-30 //Wstecz
W dniu 29 listopada br. w siedzibie odbyło się IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ, zwołane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej ANT. Celem zgromadzenia był wybór delegatów na XXVI Walne Zgromadzenie Członków AP oraz odwołanie urzędujących władz oraz wybór nowych.

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu uzasadnienia  ww. wniosku wygłoszonego przez Komisję Rewizyjną ANT oraz po odniesieniu się członków zarządu do tego uzasadnienia zdecydowało w głosowaniu tajnym, o odwołaniu urzędujących władz. Następnie Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze aeroklubu, które ukonstytuowały się w następującym składzie:

Zarząd:

 • Paweł Kos – prezes

 • Andrzej Łapsa –vice prezes

 • Marek Lijewski – skarbnik

 • Marcin Fijoł – sekretarz

 • Bogusław Sikora – członek

 • Marcin Kucia – członek

 • Robert Koprowski – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Michał Adamczak – przewodniczący

 • Ryszard Różański – vice przewodniczący

 • Tadeusz Byrczek – sekretarz

 

Sąd Koleżeński:

 • Tadeusz Świst – przewodniczący

 • Marcin Górnik – vice przewodniczący

 • Franciszek Kolasa – sekretarz

Wybrano również przedstawicieli Aeroklubu Nowy Targ na XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów AP, które odbędzie się 12.12.2009r. w Warszawie. Zostali nimi:

 • Paweł Kos

 • Andrzej Łapsa

Nad prawidłowością przebiegu zgromadzenia czuwali przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego: p.Jerzy Mierkiewicz (przewodniczący KRAP) oraz p.Mariusz Ławruszczuk (członek KRAP), którzy przyjechali na zaproszenie KR ANT.

Robert Koprowski