Loty widokowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Aeroklubu Nowy Targ

2009-11-15 //Wstecz
Zarząd ANT przychylając się do wniosku Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ.

Zgodnie z wnioskiem, celem walnego zgromadzenia jest wybór delegatów ANT na XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego oraz poddanie pod głosowanie uchwały o odwołanie urzędujących władz. W przypadku odwołania władz przeprowadzenie wyborów do władz ANT.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków odbędzie się dnia 29 listopada 2009 w siedzibie Aeroklubu, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ.

Pierwszy termin: godzina 11:00, drugi termin: godzina 11:15


Proponowany porządek obrad :

1. Powitanie uczestników Zgromadzenia

2. Wybory Prezydium Zgromadzenia

3. Przyjecie proponowanego porządku obrad

4. Uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANT przez

Komisję Rewizyjną ANT

5. Odniesienie się Prezesa i V-ce Prezesa ANT wobec zarzutów

6. Wybory Komisji Wyborczej

7. Wybory Komisji Mandatowej

8. Wybory Komisji Skrutacyjnej

9. Ukonstytuowanie się wybranych komisji

10. Ogłoszenie ważności Walnego Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał

11. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na delegatów na XXVI Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Delegatów AP

12. Wybory delegatów na XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów AP

13. Głosowanie w sprawie odwołania obecnych władz ANT

a. Głosowanie nad odwołaniem Zarządu ANT

b. Głosowanie nad odwołaniem Komisji Rewizyjnej ANT

c. Głosowanie nad odwołaniem Sądu Koleżeńskiego ANT

14. W przypadku odwołania przeprowadzenie wyborów.

15. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów do Zarządu ANT, Komisji Rewizyjnej ANT i Sądu Koleżeńskiego ANT.

16. Wybory

18. Zakończenie Zgromadzenia

Jerzy Rafiński

Prezes Zarządu

Aeroklubu Nowy Targ