Loty widokowe

Komunikat KR ANT po posiedzeniu Zarządu ANT, które odbyło się w dniu 5.11.2009

2009-11-09 //Wstecz
Szanowni Członkowie Aeroklubu Nowy Targ,
Informujemy, że na posiedzeniu Zarządu ANT w dniu 5.11.2009r. dyskutowany był wniosek Komisji Rewizyjnej ANT dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ANT w celu odwołania urzędujących władz ANT, wyboru nowych władz ANT oraz wyboru delegatów ANT na XXVI Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego.

Z przykrością stwierdzić musimy, że część członków Zarządu ANT poważnie naruszyła Statut Aeroklubu Polskiego poddając ocenie niniejszy wniosek, a w konkluzji uznając go za wniosek bezpodstawny i sugerując konieczność jego nieuznania. Dodatkowo na Komisję Rewizyjną ANT stosowano słowne naciski, ażeby wniosek wycofać. Komisja Rewizyjna ANT stanowczo protestuje, przeciw takiemu postępowaniu Prezesa i części członków Zarządu. W świetle zapisów Statutowych jedynym organem uprawnionym do oceny wniosku i całokształtu działalności Komisji Rewizyjnej ANT, jest Walne Zgromadzenie Członków ANT.

Nadmienić należy, że członek Zarządu ANT - Michał Adamczak złożył formalny wniosek o ustalenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ANT na dzień 28.11.2009r., zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej ANT. W wyniku głosowania padł PAT – 3:3. Prezes - Jerzy Rafiński, Wiceprezes - Władysław Vermessy i członek Zarządu - Krzysztof Borkowski zagłosowali przeciw wnioskowi o ustalenie terminu, tym samym nie dopuszczając do zorganizowania Zgromadzenia. Przypomnieć należy, że zgodnie z § 29 ust. 5 Statutu AP nadzwyczajne walne zgromadzenie winno odbyć się najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Takie postępowanie Zarządu stwarza zagrożenie nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ANT w terminie wymaganym przez Statut AP. Ustalenie terminu Zgromadzenia na dowolny dzień następujący po dniu 30 listopada br. będzie naruszeniem Statutu AP oraz Uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 69/17/XVII/2009 z dnia 13.10.2009r. zobowiązującej zarząd aeroklubu regionalnego do wyboru delegatów na XXVI Walne Zgromadzenie Delegatów AP do dnia 29 listopada br. Apelujemy do Zarządu ANT o odpowiedzialne działanie zgodne ze Statutem AP.

Komisja Rewizyjna ANT