Loty widokowe

KOMUNIKAT

2009-11-02 //Wstecz
Szanowni członkowie Aeroklubu Nowy Targ.
Informuję, że w dniu dzisiejszym wpłynął do moich rąk wniosek Komisji Rewizyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu odwołania urzędujących władz ANT, wyboru nowych władz oraz delegatów na XXVI Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego. Wniosek powyższy przyjął od KR kol. Robert Koprowski w dniu 31 października 2009 r.

W uzasadnieniu Komisja Rewizyjna uznała konieczność odwołania urzędujących władz z powodu naruszenia §30.8 Statutu oraz ignorowania sprzeciwu KR i woli członków po otwartym zebraniu w dniu 17 października 2009.

Ponadto, KR uważa, że łączenie przeze mnie funkcji prezesa zarządu w ANT oraz w Podhalańskim Porcie Powietrznym Sp. z o.o. jest konfliktem interesów.

Pragnę zauważyć, że trudno jest odnieść się do opinii członków wyrażonej podczas otwartego posiedzenia zarządu, ponieważ nie została wyrażona w sposób jednoznaczny np. w formie głosowania. Członkowie ANT wyrażali swoje osobiste opinie i poglądy. Pragnę zwrócić uwagę, że w trakcie zebrania nie pojawił się ani jeden głos sprzeciwu wobec modernizacji lotniska.

W mojej ocenie, poddanie pod głosowanie przez zarząd uchwały „modernizacyjnej” jest zgodne ze statutem, ponieważ Aeroklub Nowy Targ nie jest właścicielem nieruchomości i wyrażenie zgody dla Aeroklubu Polskiego nie jest przekroczeniem zakresu zwykłego zarządu a jedynie spełnieniem wymagań uchwały XXV Zjazdu AP. (§42 pkt 1 i 2)

W kwestii domniemanego konfliktu interesów, jak dotąd nie usłyszałem, na czym ten konflikt polega.

Pragnę zaznaczyć, że zadania Komisji Rewizyjnej są bardzo precyzyjnie określone przez §36 Statutu. W szczególności opisane w punkcie 4.2 przedstawianie zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądania usunięcia stwierdzonych uchybień.

Jak dotąd, do zarządu nie wpłynął jakikolwiek wniosek z żądaniem usunięcia uchybień, lecz wniosek o odwołanie władz, w tym również obecnej Komisji Rewizyjnej.

Wniosek Komisji Rewizyjnej będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia zarządu.

 

Prezes Zarządu Aeroklubu Nowy Targ

Jerzy Rafiński