Konkurs ofert - montaż 2 hangarów łukowych

2020-04-10 //Wstecz
Konkurs ofert - montaż 2 hangarów łukowychAeroklub Nowy Targ ogłasza konkurs ofert na montaż 2 hangarów łukowych
Roboty budowlane obejmować będą montaż śrubami prefabrykowanego, lekkiego przekrycia łukowego w formie samonośnych łuków z paneli stalowych i mocowanie ich do płyty betonowej zgodnie z instrukcją montażu. Ilość przęseł łukowych: 2 obiekty po 37 sztuk.
Każde przęsło łukowe składa się z 8 paneli.
Przewiduje się także montaż 4 sztuk ścian szczytowych z paneli trapezowych.
Roboty montażowe przewidują zakręcenie 23.000 śrub sześciokątnych M8x25 z nakrętką.

Wyposażenie sugerowane: podnośnik nożycowy elektryczny lub spalinowy) o wys. roboczej 6m, rusztowanie typ warszawski o wys. roboczej 6m + wysokości 3m, stemple drewniane (lub regulowane MULTIPROP) o wysokości 6m oraz 5,5m, zakrętarki z końcówkami 13mm, spawarka, wiertarki + wiertła 9mm

Szacunkowy czas wykonania prac - na bazie 4 osobowego zespołu ~ 600 rbh.

Niezbędne narzędzia i sprzęt do montażu zapewnia wykonawca.

Okres realizacji montażu powinien obejmować okres nie wcześniejszy niż 30.04.2020 r i nie późniejszy niż 30.06.2020r.
Istnieje możliwość szczegółowego zapoznania się z instrukcją montażu oraz uzyskania dodatkowych informacji w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. 609 153 960.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Montaż hangarów” z określeniem ceny netto i brutto płyt prosimy składać w sekretariacie Aeroklubu przy ul. Lotników 1, do dnia 17 kwietnia 2020r w dni robocze w godz. 9:00-17:00. Ofertę można również wysłać na adres mailowy: aeroklub@nowytarg.pl.