Loty widokowe

Konkurs - remont płyty postojowej przed hangarem pow. 620m2

2018-09-14 //Wstecz
Konkurs - remont płyty postojowej przed hangarem pow. 620m2Aeroklub Nowy Targ ogłasza konkurs ofert na remont płyty postojowej przed hangarem o powierzchni 620 m2.

Zakres prac:

  • rozbiórka obecnej zniszczonej nawierzchni betonowej o powierzchni 620 m2 i grubości około 20 cm,
  • wykonanie podbudowy (korytowanie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy wzmocnionej geowłókniną z kruszywa łamanego 0/63 o grubości min. 40 cm na warstwie odsączającej z piasku o grubości 15 cm i podsypki cementowo piaskowej pod nawierzchnię z kostki brukowej o grubości min. 5 cm),
  • odwodnienie płyty (wcześniejsze wykonanie w warstwie podbudowy odwodnienia płyty zbierającego wody opadowe),
  • wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki i obrzeża, ułożenie wokół placu obrzeży na długości 70 mb,
  • ułożenie nawierzchni płyty z kostki brukowej bezfazowej szarej o grubości 8 cm,
  • wykonanie odprowadzenia odwodnienia rurą drenarską PVC perforowaną o średnicy 113 mm i włączenia do studni chłonnej (długości około 125 m).

Wszystkie materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt budowlany zapewnia wykonawca.

Okres realizacji całości remontu płyty postojowej powinien obejmować okresie wcześniejszy niż 15.10.2018r i nie późniejszy niż 30.11.2018r.

Istnieje możliwość szczegółowego zapoznania się z zakresem remontu oraz uzyskanie dodatkowych informacji w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. 609 153 960.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont płyty przed hangarem” z określeniem ceny netto i brutto remontu z uwzględnieniem kosztów materiałów i robocizny prosimy składać w sekretariacie Aeroklubu przy ul. Lotników 1, do dnia 27 września 2018r w dni robocze w godz. 9:00-17:00