Loty widokowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targu

2017-12-28 //Wstecz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TarguInformujemy, że Zarząd Aeroklubu Nowy Targ na mocy uchwały z dnia 20 grudnia 2017r., działając zgodnie z § 12 ust. 4 pkt. 1) w związku z § 26 ust. 1 Statutu ANT zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ na dzień 13 stycznia 2018 roku w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1 w Nowym Targu.

Rozpoczęcie zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00 i w drugim terminie o godzinie 10.15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANT.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Ukonstytuowanie się Komisji Mandatowej.
 7. Ogłoszenie przez Komisję Mandatową ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Przedstawienie przez Zarząd propozycji wykonania remontu nawierzchni płyty postojowej przed hangarem w zamian za sprzedaż nieruchomości, jaką stanowi konstrukcja stalowa budowli niedokończonego hangaru.
 9. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (budowli) stanowiącej własność Aeroklubu Nowy Targ.
 10. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu ANT na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

Prezes Zarządu

Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos