Loty widokowe

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie

2017-11-11 //Wstecz
Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne ZgromadzenieUprzejmie informujemy, że w dniu 11 listopada 2017r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ podjął uchwałę nr 82/VII/2017 w sprawie zwołania na dzień 25 listopada 2017r. (sobota)

Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ.
I termin zebrania został wyznaczony na godz. 10.00, natomiast II termin na godz. 10.15. Zebranie odbędzie się w sali obrad Rady Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Nowy Targ.

Porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Prezentacja działalności Aeroklubu Nowy Targ.
 3. Prezentacja koncepcji modernizacji lotniska Nowy Targ.
 4. Wręczenie podziękowań i wyróżnień.
 5. Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 7. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 8. Wybory Komisji Wyborczej.
 9. Wybory Komisji Mandatowej.
 10. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 11. Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 12. Wydanie mandatów do głosowania.
 13. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 14. Sprawozdanie Zarządu ANT.
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ANT.
 16. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego ANT.
 17. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 18. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ANT.
 19. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ANT.
 20. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego ANT.
 21. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi ANT.
 22. Przyjęcie koncepcji modernizacji lotniska Nowy Targ.
 23. Ustalenie liczebności składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ANT na kadencję 2017-2021.
 24. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu ANT.
 25. Wybory członków Zarządu ANT na kadencję 2017-2021.
 26. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu ANT.
 27. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej ANT.
 28. Wybory członków Komisji Rewizyjnej ANT na kadencję 2017-2021.
 29. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej ANT.
 30. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego ANT.
 31. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego ANT na kadencję 2017-2021.
 32. Ogłoszenie wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego ANT.
 33. Głosowanie w sprawie zmiany w Statucie Aeroklubu Nowy Targ.
 34. Wolne wnioski.
 35. Zakończenie Zgromadzenia.

Z lotniczym pozdrowieniem

Prezes Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos