Loty widokowe

Walne Zgromadzenie, Msza Św.

2017-03-25 //Wstecz
Walne Zgromadzenie, Msza Św.09.30 - Msza Św. uroczyste rozpoczęcie sezonu lotniczego 2017, 11.00 - Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

Niedziela – 09.04.2017r.

 • 09.30 - Msza Św. uroczyste rozpoczęcie sezonu lotniczego 2017
 • 11.00 - Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ
Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 marca 2017r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.3 i 6 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 9 kwietnia 2017r. (niedziela) Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ. I termin zebrania został wyznaczony na  godz. 11.00, natomiast II termin na godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników  1.
Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie uczestników zebrania przez Prezesa Zarządu Aeroklubu Nowy Targ.
 2. Wręczenie dyplomu uznania oraz odznaki honorowej Aeroklubu Nowy Targ.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum.
 4. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 6. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 7. Wybory Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 9. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu ANT za 2016 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2016 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT za 2016 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT za 2016 rok.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ANT w roku 2016. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za rok 2016. 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT w roku 2016. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT w roku 2016. 
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.