Loty widokowe

Samsung Galaxy Note 7 - komunikat ULC

2016-09-29 //Wstecz
Samsung Galaxy Note 7 - komunikat ULCPrezes ULC informuje , że w dniu 9.09.2016r Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wysłała Biuletyn SIB No: 2016-13 dotyczący zagrożenia pożarem powiązanego z urządzeniami Samsung Galaxy Note7.

W związku z powyższym zgodnie z ORO.GEN.155 w załączniku 965/2012 oraz z treścią Biuletynu, Prezes Urzędu zobowiązuje do zapewnienia, że pasażerowie i załoga stosują sie do rekomendacji zawartej w ww. biuletynie.

To znaczy , że nie wolno wnosić na pokład samolotu, szybowca, balonu urządzenia Samsung Galaxy Note 7. Dotyczy to pasażerów oraz pilotów uczestniczących w przewozie lotniczym AOC, oraz wszystkich członków aeroklubu użytkujących sprzęt aeroklubu, szybowca, samolotu lub balonu. Jeśli ktokolwiek posiada to urządzenie nie może wykonywać z nim lotów. Aby uniknąć tych problemów zalecam zmianę urządzenia na każde inne, bezpieczne.