Loty widokowe

Walne Zgromadzenie, Msza Św.

2016-03-22 //Wstecz
Walne Zgromadzenie, Msza Św.10.00 - Msza Św. uroczyste rozpoczęcie sezonu lotniczego 2016, 11.00 - Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

 

Niedziela – 10.04.2016r.

 • 10.00 - Msza Św. uroczyste rozpoczęcie sezonu lotniczego 2016
 • 11.00 - Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ
Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 marca 2016r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.3 i 6 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 10 kwietnia 2016r. (niedziela) Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ. I termin zebrania został wyznaczony na godz. 11.00, natomiast II termin na godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania przez Prezesa Zarządu Aeroklubu Nowy Targ.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 6. Wybory Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 7. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Nadanie godności członka honorowego Aeroklubu Nowy Targ.
 10. Wręczenie dyplomu uznania oraz odznaki honorowej Aeroklubu Nowy Targ.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu ANT za 2015 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2015 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT za 2015 rok.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT za 2015 rok.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ANT w roku 2015.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za rok 2015.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT w roku 2015.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT w roku 2015.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie Zgromadzenia.