Loty widokowe

Aeroklub Nowy Targ jako pierwsza organizacja w Polsce z certyfikatem przewoźnika lotniczego AOC na szybowce i balony wg rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.

2015-04-17 //Wstecz
Aeroklub Nowy Targ jako pierwsza organizacja w Polsce z certyfikatem przewoźnika lotniczego AOC na szybowce i balony wg rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego po przeprowadzeniu procesu certyfikacji uznał, że Aeroklub Nowy Targ spełnia warunki i wymagania dotyczące wykonywania przewozów lotniczych określone w pkt. ORO.AOC.100 w załączniku III do rozporządzenia 965/2012, a także został uznany za zdolnego do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej określonej w przedmiotowym certyfikacie.

Z treścią certyfikatu można zapoznać się poniżej:


Certyfikat Przewoźnika Lotniczego (AOC) nr PL-034

 

Aeroklub Nowy Targ jest na dzień dzisiejszy jedyną organizacją lotniczą w Polsce mogącą wykonywać loty widokowe na szybowcach i balonach.

Proces certyfikacji w imieniu Aeroklubu Nowy Targ prowadziła spółka Aero Partner, należąca do Aeroklubu Polskiego. Spółka Aero Partner (www.aeropartner.pl) świadczy kompleksowe usługi skierowane przede wszystkim do: właścicieli lotnisk, inwestorów, którzy rozważają utworzenie małych lotnisk komunikacyjnych, przedsiębiorców lotniczych oraz samorządów.

 

Więcej informacji dotyczących przewozów lotniczych w Aeroklubie Nowy Targ można uzyskać pod nr tel. +48 730 307 837 lub (18) 264 66 16oraz e-mail: info@lotywidokowe24.pl

Korzystając z okazji, pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom wproces uzyskania powyższego certyfikatu.