Loty widokowe

Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2015-03-06 //Wstecz
Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2015r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.3 i 6 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 29 marca 2015r. (niedziela) Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ. I termin zebrania został wyznaczony na godz. 11.00, natomiast II termin na godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania przez Prezesa Zarządu Aeroklubu Nowy Targ.
 2. Wręczenie wyróżnień dla członków ANT.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum.
 4. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 6. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 7. Wybory Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 9. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu ANT za 2014 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2014 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT za 2014 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT za 2014 rok.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ANT w roku 2014.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za rok 2014.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT w roku 2014.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT w roku 2014.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia planowane jest przeprowadzenie zebrań wszystkich sekcji specjalistycznych, w trakcie których odbędą się m.in. wybory Przewodniczących sekcji.