Loty widokowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2014-03-15 //Wstecz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2014r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.4 pkt. 1 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 30 marca 2014r. (niedziela) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ, którego celem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.
I termin zebrania został wyznaczony na  godz. 11.00, natomiast II termin na godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników  1.

Porządek obrad:
 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Wybory Komisji Mandatowej.
 6. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 7. Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 8. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2013 rok.
 10. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem.
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2013 rok.
 12. Zakończenie Zgromadzenia.
Z lotniczym pozdrowieniem
Prezes Aeroklubu Nowy Targ
Paweł Kos