Loty widokowe

Przekaż 1% podatku dla Aeroklubu Nowy Targ

2014-01-21 //Wstecz
Przekaż 1% podatku dla Aeroklubu Nowy TargRozliczając się z fiskusem możesz przekazać 1% swojego podatku na rzecz Aeroklubu Nowy Targ. Otrzymane środki przeznaczymy na zakup nowoczesnego sprzętu latającego. Wszystkim tym, którzy zdecydują się wspomóc Aeroklub w ten sposób serdecznie dziękujemy!
Jak przekazać 1% podatku na rzecz naszego Aeroklubu ?
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę AEROKLUB POLSKI i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli 0000122672.

Aby przekazana w ten sposób kwota trafiła na konto naszego Aeroklubu, należy wskazać cel szczegółowy, wpisując w rubryce "Informacje uzupełniające" – AEROKLUB NOWY TARG.

Szczegóły dotyczące sposobu przekazania 1% podatku na rzecz Aeroklubu Nowy Targ:
1% krok po kroku
W odpowiedniej rubryce Swojego formularza podatkowego podaj numer KRS Aeroklubu Polskiego: 0000122672
Numery właściwych rubryk mogą różnić się, w zależności od rodzaju formularza jaki wypełniasz.
I tak dla:
  • PIT-37 – rubryki: 122-123
  • PIT-36 – rubryki: 301-302
  • PIT-36L – rubryki: 104-105
  • PIT-38 – rubryki: 57-58
  • PIT-39 – rubryki: 50-51
  • PIT-28 – rubryki: 125-126
W komórce „Wnioskowana kwota”, wpisz wg podanych w formularzu wskazówek obliczony 1% ze swojego podatku.
W rubryce cel szczegółowy, wskaż cel, na który Chciałbyś przekazać 1% podatku Aeroklub Nowy Targ
Poniżej widok dla zeznania PIT 37


Urząd Skarbowy, po otrzymaniu deklaracji uzupełnionych wg powyższych wskazówek, przekaże na konto Aeroklubu Polskiego właściwe kwoty, do końca lipca 2014 roku, potrącając koszty przelewu.
Szczegółowe dane o wpłatach zostaną przesłane do Biura Aeroklubu Polskiego przez Urząd Skarbowy do końca października 2014 roku.
Biuro Aeroklubu Polskiego, po całkowitym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co powinno nastąpić w IV kwartale 2014 roku, przekaże wskazanym beneficjentom wpłacone kwoty. Następnie opublikuje w Intranecie AP do wiadomości Członków AP szczegółowy raport z otrzymanych i przekazanych kwot.
Będziemy wdzięczni wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.