Loty widokowe

Zarząd ANT otrzymał absolutorium. Nowy-stary prezes aeroklubu (zdjęcia i film)

2013-12-05 //Wstecz
Zarząd ANT otrzymał absolutorium. Nowy-stary prezes aeroklubu (zdjęcia i film)W dniu 30.11.2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Aeroklubu Nowy Targ. W Zgromadzeniu wzięło udział kilkudziesięciu członków naszego stowarzyszenia. Program Walnego Zgromadzenia został podzielony na dwie części: pierwszą oficjalną oraz drugą merytoryczną.

Na początku pierwszej z nich Prezes Aeroklubu Nowy Targ – Paweł Kos, serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości oraz członków Aeroklubu. Po krótkim przemówieniu zaprezentowano krótki film, obrazujący najważniejsze wydarzenia z minionego sezonu lotniczego. Na koniec części oficjalnej, zaproszeni goście zostali uhonorowani pamiątkową statuetką wyrażającą podziękowanie za dotychczasową 4-letnią współpracę.
Po 5-minutowej przerwie obrady zostały wznowione, a Prezes ANT przekazał ich prowadzenie, wybranemu przez aklamację 3-osobowemu Prezydium Walnego Zgromadzenia. Po wyborze składów komisji roboczych przeszliśmy do części merytorycznej obrad. W pierwszej kolejności Prezes ANT, przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2009-2013. Zgodnie z porządkiem obrad kolejne wystąpienia należały do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Komisja Rewizyjna w konkluzji swojego sprawozdania zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po przeprowadzeniu dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami,  rozpoczęto głosowania nad ich zatwierdzeniem. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez zgromadzonych jednomyślnie. Ostatnią, jedną z najważniejszych decyzji Walnego Zgromadzenia było głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.  I tutaj nie było niespodzianki – za udzieleniem absolutorium, zagłosowali wszyscy zgromadzeni członkowie Aeroklubu Nowy Targ. 
Następnie Walne Zgromadzenie ustaliło liczebność poszczególnych organów władzy w następujący sposób. Nowy Zarząd będzie liczył 7 osób, dokładnie tak samo jak w poprzedniej kadencji. Podjęto natomiast decyzję o zwiększeniu liczby członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, z 3 do 5 osób. W kolejnych punktach procedowano wybory władz Aeroklubu Nowy Targ na kolejną kadencję. 
W wyniku wyborów ustalono nowe składy poszczególnych organów statutowych władz ANT, które  tuż po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyły swoje pierwsze posiedzenia, w celu ukonstytuowania się. 

Władze Aeroklubu Nowy Targ wybrane na kadencję 2013-2017
Zarząd:
 • Paweł Kos – Prezes Zarządu
 • Andrzej Łapsa – Wiceprezes Zarządu
 • Marek Lijewski – Skarbnik Zarządu 
 • Bogusław Sikora – Sekretarz Zarządu
 • Piotr Kryj – członek Zarządu
 • Józef Stachoń – Tutoń – członek Zarządu
 • Marcin Kucia – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
 • Tadeusz Byrczek – Przewodniczący 
 • Piotr Mateja – Z-ca Przewodniczącego
 • Marcin Fijoł – Sekretarz
 • Michał Adamczak – członek
 • Ryszard Różański – członek
Sąd Koleżeński:
 • Marek Misztal – Przewodniczący
 • Zbigniew Fil – Z-ca Przewodniczącego
 • Wojciech Kuś – Sekretarz 
 • Kazimierz Topa – członek 
 • Łukasz Gierat – członek 
Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, Prezes Aeroklubu Nowy Targ – Paweł Kos przedstawił członkom ANT, projekt porozumienia w sprawie zlecenia wykonania koncepcji modernizacji lotniska Nowy Targ. 

foto: Michał Adamowski