Loty widokowe

Do członków Nowotarskiego Klubu Seniorów

2013-11-14 //Wstecz
Do członków Nowotarskiego Klubu SeniorówZarząd Klubu Seniorów przy Aeroklubie Nowy Targ, zaprasza członków Nowotarskiego Klubu Seniora na ogólne zebranie seniorów lotnictwa, które odbędzie się 30.11.2013 r. po Walnym Zgromadzeniu członków Aeroklubu Nowy Targ.
Porządek obrad:
1.Przyjęcie rezygnacji kol. Winiarskiego z funkcji przewodniczącego NKS,
2.Dyskusja na temat działalności NKS przy aeroklubie nowotarskim,
3.Wybór nowych władz klubu

Nowotarski Klub Seniorów