Loty widokowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2012-03-15 //Wstecz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2012r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 1 kwietnia 2012r. (niedziela) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ, którego celem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011. I termin zebrania został wyznaczony na godz. 14.00, natomiast II termin na godz. 14.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.
Porządek obrad:
 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Wybory Komisji Mandatowej.
 6. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 7. Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 8. Wydanie mandatów do głosowania.
 9. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2011 rok.
 11. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2011 rok.
 13. Zakończenie Zgromadzenia.
 14. Z lotniczym pozdrowieniem
Prezes Aeroklubu Nowy Targ
Paweł Kos