Loty widokowe

Informacje o Walnym Zgromadzeniu

2013-10-31 //Wstecz
Informacje o Walnym ZgromadzeniuUprzejmie informujemy, że w dniu 6 października 2013r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ podjął uchwałę nr 126/2013/VI w sprawie zwołania na dzień 30 listopada 2013r. (sobota) Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ.
I termin zebrania został wyznaczony na godz. 10.00, natomiast II termin na godz. 10.15. Zebranie odbędzie się w sali obrad Rady Miasta Nowy Targ (s.115), ul. Krzywa 1, Nowy Targ.
Porządek obrad:
 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wręczenie podziękowań zaproszonym gościom.
 3. Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 6. Wybory Komisji Wyborczej.
 7. Wybory Komisji Mandatowej.
 8. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 11. Wydanie mandatów do głosowania.
 12. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 13. Sprawozdanie Zarządu ANT.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ANT.
 15. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego ANT.
 16. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ANT.
 18. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ANT.
 19. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego ANT.
 20. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi ANT.
 21. Ustalenie liczebności składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ANT na kadencję 2013-2017.
 22. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu ANT.
 23. Wybory członków Zarządu ANT na kolejną kadencję.
 24. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu ANT.
 25. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej ANT.
 26. Wybory członków Komisji Rewizyjnej ANT na kolejną kadencję.
 27. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej ANT.
 28. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego ANT.
 29. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego ANT na kolejną kadencję.
 30. Ogłoszenie wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego ANT.
 31. Rozpatrywanie wniosków i odwołań skierowanych do Walnego Zgromadzenia – wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 32. Zakończenie Zgromadzenia.
Z lotniczym pozdrowieniem
Prezes Aeroklubu Nowy Targ
Paweł Kos