Loty widokowe

Podsumowanie zbiórki publicznej na lotnisku

2013-08-30 //Wstecz
Podsumowanie zbiórki publicznej na lotniskuInformuję, że na podstawie pozwolenia nr SO.5311.5.2013 z  dnia 18.07.2013r. Burmistrza Miasta Nowy Targ została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 17-18 sierpnia 2013 na terenie nowotarskiego lotniska.


Organizator zbiórki publicznej: 
Aeroklub Nowy Targ
ul. Lotników 1
34-400 Nowy Targ

1.Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 14 860 zł, wg poniższych form zbiórki publicznej

 

 • wpłaty na konto w kwocie.................................... 0 zł,
 • datki do puszek i skarbonek w kwocie ................ 0 zł,
 • sprzedaż cegiełek w kwocie ........................ 14 860 zł,
 • sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie ............ 0 zł.

 

2.Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej:

 

 • a. nominał 5 zł
  • ilość sprzedanych cegiełek................................... 834
  • łączna kwota.................................................. 4170 zł
 • b. nominał 20 zł
  • ilość sprzedanych cegiełek...................................... 97
  • łączna kwota................................................... 1940 zł
 • c. nominał 70 zł
  • ilość sprzedanych cegiełek.................................... 125
  • łączna kwota................................................... 8750 zł

 

3.Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: brak.

4.Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł.

Nie zostały poniesione koszty zbiórki ze względu na zaangażowanie
na zasadzie wolontariatu w niniejsze przedsięwzięcie członków stowarzyszenia.

5.Łączny dochód ze zbiórki publicznej jak w pkt. 1.

6.Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
z wymienieniem wykonanych zadań:

„Przedłużenie resursu samolotu holującego JAK 12 A”

Kwota przeznaczona na cel 14 860 zł.

Wyżej wymieniony remont zostanie przeprowadzony do 31.12.2013r.