Loty widokowe

Rekrutacja 2011/2012

2011-05-29 //назад
Rekrutacja 2011/2012Nabór do klasy lotniczej. Zostań pilotem. W roku szkolnym 2011/2012 II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w porozumieniu z Aeroklubem Nowotarskim ogłasza nabór do licealnej sportowej klasy lotniczej.
Naszym celem jest utworzenie klasy, której absolwenci, oprócz opanowania poziomu wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa dojrzałości, posiądą szereg umiejętności i uprawnień związanych z wykonywaniem sportów lotniczych, jak i rozwiną cechy charakteru z tym związane: samodzielność, odpowiedzialność, koleżeńskość.
Ukończenie klasy lotniczej doskonale przygotowuje do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych na kierunkach lotniczych. Praca, jaką można wykonywać po ukończeniu uczelni wyższej to m.in.:

 • Wyczyn sportowy (akrobacja szybowcowa i samolotowa, przeloty szybowcowe, loty rajdowo – nawigacyjne, skoki spadochronowe, loty balonowe)
 • Instruktorka szybowcowa, samolotowa, balonowa, spadochronowa
 • Pilot zawodowy i liniowy
 • Pilot wojskowy
 • Mechanik lotniczy
 • Konstruktor lotniczy
 • Kontroler ruchu lotniczego
 • Zarządzanie lotnictwem
 • Turystyka lotnicza

ZS Nr 3 
ul. Ludźmierska 32 
34 – 400 Nowy Targ
sekretariat@zskj.nowytarg.pl
Aeroklub Nowy Targ
ul.Lotników 1
aeroklub@nowytarg.pl

REKRUTACJA DO SPORTOWEJ KLASY LOTNICZEJ
Liczba miejsc: 30
Wymagania:
 1. Świadectwo i egzaminy gimnazjalne
 2. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uprawnianie sportów lotniczych
 3. Pozytywny wynik badań lekarskich
 4. Pozytywny wynik sprawności fizycznej
Koszty badań lekarskich ponoszą bezzwrotnie uczniowie przyjęci.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne (bezpłatne):
 1. Szkolenie teoretyczne odbywać się będzie w ramach zajęć lekcyjnych w szkole
 2. Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w Aeroklubie Nowy Targ w ramach obozów szkoleniowych wiosną i jesienią
Po kilkunastu dniach latania z instruktorem i egzaminie przeprowadzonym przez instruktora uczeń wykonuje 10 lotów samodzielnych.