Loty widokowe

Komunikat w sprawie nowego statutu Aeroklubu Polskiego

2013-06-24 //Wstecz
Szanowni Członkowie Aeroklubu,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.06.2013r. Zarząd Aeroklubu Polskiego zakończył cykl spotkań, które miały na celu omówienie nowego projektu Statutu AP oraz procesu przekształcenia Aeroklubu Polskiego, w sprawie którego 29 czerwca 2013 roku w Warszawie odbędzie się XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego. Zarząd AP realizując uchwałę nr 11 XXXI WZDAP podjął działania, mające między innymi na celu zmianę Statutu Aeroklubu Polskiego.


Po intensywnej, blisko dwumiesięcznej pracy, podczaj której odbyły się konsultacje społeczne, analiza zgłoszonych uwag i wniosków a także weryfikacja projektu statutu w Ministerstwie Sportu
i Turystyki, Prezes Aeroklubu Polskiego – Włodzimierz Skalik odbył cykl spotkań z Delegatami AP oraz przedstawicielami Aeroklubów Regionalnych, na których omówił proponowany statut AP oraz treść uchwał związanych z przekształceniem i wysokością przyszłych składek członkowskich.


W wyniku powyższych konsultacji powstał projektu statutu AP, który został w dniu 19 czerwca 2013 roku przyjęty uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego, a który zostanie przedstawiony Delegatom podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2013.


W załączeniu przedstawiamy projekt nowego Statut AP, projekt uchwały ws. zmian strukturalnych Aeroklubu Polskiego oraz projekt uchwały ws. wysokości składki członkowskiej Aeroklubu Polskiego.


Z uwagi na krótki czas, zwracamy się z pilną prośbą do wszystkich członków o zapoznanie się
z dokumentami i przesyłanie ew. propozycji zmian na nasze adresy e-mailowe.

Z pozdrowieniami

Delegaci ANT

Paweł Kos - pkos@epnt.pl

Andrzej Łapsa – andlapsa@epnt.pl