Loty widokowe

Aeroklub Nowy Targ na starcie nowego sezonu lotniczego

2013-04-10 //Wstecz
Aeroklub Nowy Targ na starcie nowego sezonu lotniczegoW minioną niedzielę odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu lotnego w Aeroklubie Nowy Targ. Tradycją już stało się, że nowotarscy lotnicy rozpoczynają swoją coroczną przygodę - Mszą Św. W tym roku Eucharystię poprowadził ks. Mariusz Wojdan - członek naszego Aeroklubu wywodzący się z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu.

W następnej kolejności, kilkudziesięciu członków Aeroklubu wzięło udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu Nowy Targ. Tym razem najwyższa władza Aeroklubu obradowała w dwóch zasadniczych tematach, pierwszy z nich to zatwierdzenie sprawozdania finansowego Aeroklubu oraz drugi – wybór delegatów Aeroklubu Nowy Targ na Walne Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Dyrektor Aeroklubu – Marek Lijewski. Warto w tym miejscu podkreślić, że Aeroklub po raz pierwszy w swojej historii mógł wykazać się na koniec roku obrotowego, zyskiem bilansowym. Wypracowany zysk został w całości przekazany na działalność statutową stowarzyszenia, w szczególności na inwestycje w sprzęt lotniczy. Wobec powyższego, członkowie Aeroklubu bez wątpliwości przyjęli w drodze głosowania zaprezentowane sprawozdanie.

Z uwagi na zakończoną, 2-letnią kadencję delegatów Aeroklubu Nowy Targ na Walne Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego, Zgromadzenie dokonało nowych wyborów. Mandat zaufania ponownie uzyskali: Paweł Kos oraz Andrzej Łapsa. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały zdecydowało, że przedstawiciele Aeroklubu Nowy Targ będą wypełniać swój mandat przez najbliższe 2 lata.

Po zakończonym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Prezes Aeroklubu – Paweł Kos przedstawił członkom stowarzyszenia plany Zarządu na 2013 rok. Wśród nich znalazły się sprawy już zrealizowane oraz te które są w trakcie realizacji.

Do najważniejszych, zrealizowanych zadań jakie Zarząd postawił sobie na bieżący rok było:

  • zakupienie 6 nowych spadochronów ratowniczych do wykorzystania przez pilotów szybowcowych oraz pilotów holujących szybowce,
  • zakupienie samolotu szkolno-treningowego typu Cessna 152,
  • uruchomienie sprzedaży bez akcyzowego paliwa lotniczego AVGAS.

Do najbardziej istotnych zadań w trakcie realizacji Zarząd zaliczył:

  • pozyskanie samolotu wielozadaniowego typu Cessna A185F,
  • uzyskanie certyfikatu w zakresie prac lotniczych (AWC),
  • uzyskanie certyfikatu w zakresie zarobkowego przewozu lotniczego (AOC).

Pod koniec prezentacji, Prezes Aeroklubu zapoznał wszystkich zebranych z projektem listu intencyjnego w sprawie modernizacji i rozwoju lotniska w Nowym Targu. Zostały omówione najważniejsze aspekty i celowość tworzenia ww. dokumentu.

Po wielogodzinnych obradach przyszedł czas na ogólne zebrania we wszystkich sekcjach specjalistycznych Aeroklubu Nowy Targ. Na zebraniach zostały przedstawione krótkie sprawozdania
z dotychczasowej działalności, a następnie zostały omówione plany sekcji na kolejne 2 lata. Podczas zebrań dokonano wyboru nowych przewodniczących sekcji. Zostali nimi:

  • Grzegorz Baraniak - sekcja modelarska,
  • Bogusław Sikora - sekcja szybowcowa,
  • Marek Misztal - sekcja samolotowa,
  • Krzysztof Borkowski - sekcja balonowa.

Ustępującym przewodniczącym serdecznie dziękuję za dotychczasowy wysiłek, który włożyli w prowadzenie sekcji, a ich następcom życzę samych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do obranych celów.

Dziękuję także wszystkim członkom Aeroklubu Nowy Targ za udział w tym jakże ważnym dniu dla każdego z nas, uroczystym rozpoczęciu kolejnego sezonu lotniczego. Życzę wszystkim tyle samo lądowań co startów.

Z lotniczym pozdrowieniem

Prezes Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos