Loty widokowe

Informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz zebraniach sekcji

2013-04-04 //Wstecz
Informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz zebraniach sekcjiRozpoczęcie sezonu lotnego w Aeroklubie Nowy Targ z przyczyn pogodowych zostaje przesunięte o tydzień na NASTĘPNĄ Sobotę - tj. 13.04.2013 r.
Od godz. 9.00 – Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Aeroklubu Nowy Targ do pomocy przy wznowieniu sezonu lotnego po przerwie zimowej (składanie szybowców – część eksploatacyjna oraz czynności hangarowe)

TERMIN UROCZYSTEGO ROZPOCZĘCIA SEZONU (MSZA ŚW. ORAZ WALNE ZGROMADZENIE) NIE ULEGA ZMIANIE !!!

Niedziela - 7.04.2013r.

10.00 - Msza Św. - uroczyste rozpoczęcie sezonu lotnego 2013
12.00 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ, I termin
12.15 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ, II termin
około 15.00 - Zebrania we wszystkich sekcjach specjalistycznych
 • Sekcja modelarska - 15.00
 • Sekcja szybowcowa – 15.30
 • Sekcja samolotowa – 16.00
 • Sekcja balonowa – 16.30
Miejsce zebrania: Siedziba Aeroklubu Nowy Targ, ul. Lotników 1

Proponowany porządek obrad

 

 1. Przywitanie uczestników zebrania
 2. Sprawozdanie z działalnosci z sekcji
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalnosci sekcji
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego sekcji
 6. Wybór przewodniczącego sekcji – głosowanie
 7. Ogłoszenie wyników wyborów
 8. Plany sekcji na najbliższy sezon lotniczy