Loty widokowe

Komunikat Komisji Konkursowej

2012-02-03 //Wstecz
Komunikat komisji konkursowej dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie działalności spadochronowej na lotnisku w Nowym Targu.
Konkurs ogłoszony przez Aeroklub Nowy Targ nie został rozstrzygnięty z powodu nie spełnienia przez oferentów kryterium ceny minimalnej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Robert Koprowski