Loty widokowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2013-03-18 //Wstecz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że w dniu 2 marca 2013r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ podjął uchwałę nr 115/2013/VI w sprawie zwołania na dzień 7 kwietnia 2013r. (niedziela) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ, którego celem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego ANT za rok 2012 oraz wybór delegatów ANT na Walne Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.
I termin zebrania został wyznaczony na godz. 12.00, natomiast II termin na godz. 12.15
Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.  
Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ od około godziny 15.00, planowane są zebrania we wszystkich sekcjach specjalistycznych.

Porządek obrad:
 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Wybory Komisji Wyborczej.
 6. Wybory Komisji Mandatowej.
 7. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 8. Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 9. Wydanie mandatów do głosowania.
 10. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 11. Ustalenie zasad wyboru delegatów ANT na Walne Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.
 12. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.
 13. Wybory delegatów ANT  na Walne Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.
 14. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 15. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2012 rok.
 16. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem.
 17. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2012 rok.
 18. Zakończenie Zgromadzenia.

Z lotniczym pozdrowieniem
Prezes Aeroklubu Nowy Targ
Paweł Kos