Loty widokowe

Korzystne ubezpieczenie NNW

2012-01-27 //Wstecz
Informujemy, że wdrażanie procedur przystąpienia do ubezpieczenia i otrzymania legitymacji członkowskiej, przy wynegocjowanej przez Aeroklub Polski z firmą CORIS nowej, bardzo konkurencyjnej składce za ubezpieczenie, jest możliwe wyłącznie dla członków, którzy spełniają wymóg opłacania składek na rzecz Aeroklubu Regionalnego oraz Aeroklubu Polskiego.
Zgodnie z procedurą uzgodnioną z CORIS członkowie Aeroklubów Regionalnych będą indywidualnie wysyłać swoje wnioski (formularz wniosku w załączeniu), ze swoimi danymi i wybranym wariantem ubezpieczenia oraz wpłacać składkę roczną bezpośrednio na konto Coris. Ubezpieczenie obejmować będzie okres 365 dni począwszy od 1 marca każdego roku. Formularz wniosku należy wypełnić, wydrukować a następnie potwierdzić dane przez pracownika Aeroklubu Regionalnego i podpisać. Tak przygotowany wniosek należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną do CORIS razem z plikiem zdjęcia (plik ze zdjęciem do legitymacji – wymagania - format zdjęcia to JPG, minimum 300 DPI – maksymalna wielkość pliku to 1,5 MB. Nazwa pliku ze zdjęciem to imię_nazwisko.jpg). Do wysyłanego do CORIS wniosku ze zdjęciem można dołączyć skan wpłaty za wybrany wariant ubezpieczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt: Paweł Kos, e-mail: prezes@aeroklub.nowytarg.pl , tel. 604 06 88 16.