Loty widokowe

Wizyta studyjna na lotniskach regionalnych

2012-10-10 //Wstecz
Wizyta studyjna na lotniskach regionalnychReprezentacja samorządu małopolskiego, Aeroklubu Polskiego oraz Aeroklubu Nowy Targ odwiedziła europejskie lotniska regionalne.
Na początku października przedstawiciele władz samorządowych regionu małopolskiego, Aeroklubu Polskiego oraz Aeroklubu Nowy Targ odbyli podróż zagraniczną, której celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem małych lotnisk regionalnych w Europie. Zdobyte podczas wizytacji lotnisk doświadczenie pozwoli lepiej przygotować się do procesu decyzyjnego w sprawie modernizacji lotniska w Nowym Targu i jego planowanej rozbudowy.

Jako modelowe lotniska mogące być swoistym punktem odniesienia dla rozważanej inwestycji wybrano dwa lotniska regionalne, które obsługują niewielki ruch pasażerski zapewniając jednocześnie funkcjonowanie działalności aeroklubowej. Pierwsze z nich to lotnisko LUGANO położone przy granicy włosko-szwajcarskiej. Drugie lotnisko to AOSTA, położona po południowej stronie Alp. Obydwa lotniska powstały na bazie lotnisk aeroklubowych, z czasem ewoluując do statusu małych lotnisk komunikacyjnych.

Bardzo życzliwe przyjęcie oraz chęć wymiany doświadczeń sprawiły, że wizyta na obydwu lotniskach została optymalnie wykorzystana. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, że podstawową kwestią jest dostosowanie zakresu rozbudowy lotniska do realnych potrzeb. Lotnisko Lugano istnieje od 1939r., początkowo służyło wyłącznie miejscowemu aeroklubowi. Najbardziej dynamiczny rozwój szwajcarskiego lotniska przypada na początek lat 80, kiedy to zmieniające się uwarunkowania prawne zwiększyły dostępność do szeroko rozumianego lotnictwa. Długość pasa startowego wynosi 1420m, jednak prezes lotniska widzi potrzebę jego modernizacji po której droga startowa sięgała by do ok. 2000m. Całkowita powierzchnia lotniska to ok. 30ha. Aktualnie parametry lotniska pozwalają przyjmować samoloty z max. 72 osobami na pokładzie. Zdecydowaną większość połączeń obsługują regionalne linie lotnicze takie jak: Swiss Air oraz Darwin Airlines. Warto podkreślić, że w rejonie Lugano mieszka ok. 340 tyś. ludzi, a rocznie region odwiedza ponad 6 mln. osób. Właścicielem lotniska oraz jego zarządzającym jest w miasto Lugano (87,5%) oraz region, odpowiednik naszego województwa (12,5%). Pan prezes zwrócił uwagę na niektóre aspekty utrzymania małego lotniska pasażerskiego, a które potrafią generować duże koszty. Są to m.in.: lotniskowa straż pożarna, policja, straż graniczna, urządzenia radionawigacyjne czy obsługa wieży kontroli lotów. Lotnisko aktualnie jest wyposażone urządzenia do podejść precyzyjnych ILS, a w niedalekiej przyszłości planuje się wdrożyć podejścia GNSS.

Opłaty na lotnisku Lugano kształtują się następująco: 29 franków (ok. 22 euro) za pasażera, handling dla samolotu i pozostałe koszty to 200 franków. Miejscowy aeroklub wykonuje rocznie ok. 2,5 tyś. operacji lotniczych i jest zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

Jak ujął w podsumowaniu spotkania prezes lotniska LUGANO Pan Allesandro Sozzi „chodzi o skrojenie garnituru na miarę”. Inwestycje lotniskowe są kosztowne, dlatego konieczne jest dokonanie analiz rynkowych dotyczących możliwego ruchu lotniczego oraz przygotowanie modelu biznesowego lotniska. Trzeba pamiętać, że lotnisko nie musi spełniać wymagań wszystkich potencjalnych użytkowników, lecz największej grupy użytkowników. Dla przykładu lotnisko w LUGANO nie obsługuje dużych samolotów pasażerskich, lecz wyłącznie regionalne połączenia średnimi samolotami, loty biznesowe oraz aeroklubowe. Na około 24 tys. operacji rocznie, połowa z nich to ruch biznesowy i aeroklubowy. Ruch pasażerski to ok. 200 tys. pasażerów rocznie. Funkcjonowanie lotniska jest postrzegane jako element rozwoju regionalnego.

Podobnie lotnisko AOSTA we Włoszech, które jest własnością samorządu. Ten mały port lotniczy znajduje się obecnie w końcowej fazie modernizacji, prowadzonej od 2010 r. Główne inwestycje polegały na przedłużeniu pasa, zapewnieniu procedur instrumentalnych oraz budowie niewielkiego terminala dla pasażerów. Modernizacja lotniska AOSTA była spowodowana tym, że władze lokalne chciały dostosować potencjał lotniska do wymagań ruchu turystycznego (30% dochodów regionu to turystyka zimowa). Zasadniczym celem lotniska ma być obsługa ruchu czarterowego w zimie, a także połączenia regularnego z Rzymem (obecnie zawieszone). Lotnisko Aosta powstało w 1959r., położone jest na wysokości ok. 550m n.p.m. i zajmuje powierzchnię ok. 14ha. Długość drogi startowej to 1240m, natomiast planuje się jej rozbudowę do ok. 1700m. Funkcjonujące systemy NDB, ILS, VOR sprawiają że lotnisko może przyjmować samoloty także w trudnych warunkach atmosferycznych. Najważniejsze dla lotniska inwestycje do zrealizowania na dzień dzisiejszy to instalacja urządzeń do podejść wg reguł IFR oraz zakończenie budowy małego terminala dla pasażerów. Lotnisko posiada 5 certyfikatów w takich kategoriach jak: AFIS, ochrony lotniskowej, radionawigacji, informacji meteorologicznej – ATIS oraz lokalnej informacji radarowej. Opłaty lotniskowe kształtują się na poziomie: 10-20 euro za pasażera czy 30 euro za operację lotniczą dla statków powietrznych o masie poniżej 2,5t.

Na lotnisku AOSTA działa również jeden z największych aeroklubów we Włoszech, a wypracowane procedury współpracy nie rodzą żadnych problemów. Większość operacji Aeroklubu to loty samolotowe i szybowcowe, w tym loty falowe które cieszą się dużą popularnością.

Na podsumowanie można przytoczyć sformułowanie, którego użył prezes lotniska Lugano, Pan Allesandro Sozzi, który w sposób żartobliwy zadał retoryczne pytanie: „jak w bardzo łatwy i szybki sposób zostać milionerem? Być miliarderem i zainwestować w lotnisko”. Ta maksyma nie wzięła się znikąd. Dzisiaj niemożliwym jest stworzenie małego lotniska obsługującego niewielki, nieregularny ruch pasażerski licząc zarazem, że inwestycja będzie przynosiła dodatnie przepływy finansowe, czego znakomitym przykładem są opisane powyżej europejskie lotniska. Mieliśmy niebywałą okazję spotkać się z fachowcami, ludźmi którzy wiele lat zarządzają takimi lotniskami, porozmawiać o ich problemach a także o szansach jakie otwierają się po podjęciu tego pierwszego najważniejszego kroku – sfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków publicznych. Dopóty dopóki taka decyzja nie zapadnie, nie będzie możliwości rozwoju naszego lotniska, a tym samym Aeroklubu Nowy Targ dla którego mogłaby to być ogromna szansa.

W celu przybliżenia działań podejmowanych w kontekście rozwoju lotniska Nowy Targ, zaplanowaliśmy cykl otwartych posiedzeń Zarządu ANT z udziałem przedstawicieli Aeroklubu Polskiego oraz władz samorządowych. Spotkania te będą miały na celu zapoznanie się członków naszego stowarzyszenia z planowanymi działaniami, a tym samym zaproszenia do udziału w procesie decyzyjnym w sprawie modernizacji naszego lotniska. Zarząd ANT dołoży wszelkich starań, aby wszystkie aktywności działających przy Aeroklubie sekcji specjalistycznych były nadal rozwijane; naszym celem jest zapewnienie, aby działalność statutowa Aeroklubu mogła być prowadzona na dotychczasowych zasadach, a opinie naszego stowarzyszenia były brane pod uwagę. Zaangażowanie przedstawicieli Aeroklubu Nowy Targ w proces decyzyjny w sprawie modernizacji lotniska EPNT daje gwarancję, że nasza działalność nie zostanie zmarginalizowana, a jednocześnie rodzi szansę na udział Aeroklubu w planowanym rozwoju lotniska i jego infrastruktury.

Warto na koniec raz jeszcze podkreślić, że dotychczasowa współpraca pomiędzy zarządzającym lotniskami w Lugano i Aosta, a funkcjonującymi tam aeroklubami układa się bardzo poprawnie. Dynamiczny rozwój infrastruktury lotniskowej, w tych górskich miejscowościach, dał także duży impuls dla rozwoju miejscowych aeroklubów. Z europejskich doświadczeń jasno wynika, że bez najmniejszego trudu pogodzić można prowadzenie aeroklubowej działalności statutowej w połączeniu ze sporadycznym ruchem pasażerskim przy użyciu małych samolotów.

W delegacji władz samorządowych wzięli udział reprezentanci Województwa Małopolskiego Marszałek Marek Sowa oraz Wicemarszałek Roman Ciepiela, a także przedstawiciel miasta Nowy Targ Wiceburmistrz Eugeniusz Zajączkowski. Ze strony Aeroklubu Polskiego udział w wizycie wziął Dyrektor ds. regulacji prawnych Piotr Kasprzyk. Aeroklub Nowy Targ reprezentował Prezes Aeroklubu Paweł Kos.