Loty widokowe

Komunikat komisji konkursowej dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie działalności spadochronowej na lotnisku w Nowym Targu.

2012-04-19 //Wstecz
Konkurs ogłoszony w dniu 01.03.2012 r przez Aeroklub Nowy Targ nie został rozstrzygnięty z powodu nie spełnienia przez oferentów kryterium ceny minimalnej. Upoważnia się Prezesa ANT oraz Dyrektora ANT do negocjacji z wolnej stopy z podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem działalności spadochronowej na lotnisku EPNT w zakresie ogłoszonym w konkursie.
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Robert Koprowski