Loty widokowe

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Nowy Targ

2011-11-19 //Wstecz
Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 29 ust.3, Zarząd Aeroklubu Nowy Targ w drodze uchwały z dnia 13.11.2011r., zwołuje na dzień 4 grudnia 2011r. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze Aeroklubu Nowy Targ.

I termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na  godz. 11.00, natomiast II termin na godz. 11.15.

Miejsce Zgromadzenia: siedziba Aeroklubu Nowy Targ - ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybory Komisji Wyborczej.
 7. Wybory Komisji Mandatowej.
 8. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Sprawozdanie Zarządu.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 16. Zgłaszanie kandydatur na wakat w Sądzie Koleżeńskim.
 17. Wybór członka Sądu Koleżeńskiego.
 18. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 19. Wnioski do Walnego Zgromadzenia.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.Prezes Zarządu

Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos