Loty widokowe

Uroczyste rozpoczęcie sezonu lotniczego 2011 za nami!

2011-04-05 //Wstecz
W ubiegłą niedzielę - 3 kwietnia br., o godzinie 10.00, odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu lotnego w Aeroklubie Nowy Targ. Tradycją stało się już, że nasi lotnicy, ich rodziny oraz sympatycy Aeroklubu wzięli udział w Polowej Mszy Św. przed hangarem. Z roku na rok jest nas coraz więcej, co jest niezwykle budujące. Eucharystia tradycyjnie została odprawiona przez ks. Zygmunta Wandasa – pilota samolotowego, członka naszego Aeroklubu. Niestety z powodu poważnej choroby, w tym roku zabrakło o. Kazimierza Krakowczyka, który pełni opiekę duchową nad podhalańskimi lotnikami od wielu lat. Życzymy Ojcu rychłego powrotu do zdrowia!

W następnej kolejności członkowie Aeroklubu chcący w najbliższym sezonie odbywać czynności lotnicze wzięli udział w dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa Lotniczego.  Konferencję  poprowadził Kierownik Szkolenia Aeroklubu Nowy Targ – Tadeusz Świst. Przedstawiono analizę bezpieczeństwa lotniczego w lotnictwie cywilnym, Aeroklubie Polskim, a w szczególności w Aeroklubie Nowy Targ 

w roku 2010. Zaprezentowane incydenty oraz wypadki lotnicze miały wywołać u każdego głęboką refleksję oraz przestrzec przed powielanymi przez pilotów błędami.

Po krótkiej przerwie, ok. godz. 14, rozpoczęło się XI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ. Głównymi sprawami nad którymi debatowało Zgromadzenie to: wybór delegatów ANT na XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za rok 2010 oraz przedstawienie przez Zarząd Aeroklubu planu działalności na rok 2011.

Walne Zgromadzanie w kluczowych sprawach, w drodze uchwał, podjęło następujące decyzje:

1)      Delegatami naszego Aeroklubu na Walne Zgromadzenia Aeroklubu Polskiego, na dwuletnią kadencję, zostali wybrani: Paweł Kos oraz Andrzej Łapsa.

2)      Jednomyślnie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Aeroklubu Nowy Targ za rok 2010

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia, odbyły się zebrania w poszczególnych sekcjach specjalnościowych, w trakcie których zostali wybrani ich przewodniczący.

Przewodniczącym sekcji samolotowej został Gabriel Batkiewicz, sekcji modelarskiej – Grzegorz  Baraniak oraz sekcji szybowcowej – Robert Koprowski, który zastąpił na stanowisku jej wieloletniego szefa – Tadeusza Byrczka. Wszystkim składam najserdeczniejsze gratulacje z okazji wyboru, licząc zarazem na jeszcze większe zaangażowanie w rozwój naszego Aeroklubu.

Z lotniczym pozdrowieniem

Prezes Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos