Loty widokowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2011-02-22 //Wstecz
Uprzejmie informuję, że na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 171/5/XVIII/2011, Zarząd Aeroklubu Nowy Targ zwołuje na dzień 3 kwietnia 2011r. (niedziela) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ, którego celem będzie wybór delegatów na XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów AP oraz przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2010. I termin Walnego Zgromadzenia ANT został wyznaczony na godz. 14.00, natomiast II termin na godz. 14.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.

Porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Wybory Komisji Wyborczej.
 6. Wybory Komisji Mandatowej.
 7. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 8. Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 9. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 10. Przedstawienie najważniejszych zagadnień XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP – dyskusja.
 11. Ustalenie zasad wyboru delegatów.
 12. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na delegatów na XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów AP.
 13. Wybory delegatów na XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów AP.
 14. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 15. Przyjęcie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
 16. Przedstawienie Strategii Rozwoju Aeroklubu Nowy Targ na lata 2010 – 2014.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Zakończenie Zgromadzenia.


Z lotniczym pozdrowieniem

Prezes Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos