Loty widokowe

Lotnicze dziedzictwo Małopolski - wystawa

2010-07-18 //Wstecz
Lotnicze dziedzictwo Małopolski


W dniach od 16tego lipca do 14tego sierpnia Aeroklub Nowy Targ  gości wystawę plenerową "Lotnicze dziedzictwo Małopolski" , która zastała udostępniona przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - wystawa dokumentuje tradycje, wydarzenia i działania lotnicze w okresie 100 lat: 1910-2010. Projekt jest realizowany w otwartych przestrzeniach publicznych, związanych z lotnictwem: Krakowie, Nowym Targu, Ochotnicy Górnej i Sękowej.Wystawa skłąda sie z 50 plansz dokumentujących stuletnią historię lotnictwa na terenie Małopolski. Projekt jest kontynuacją działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego i lokalnych ośrodków kultury, prowadzonej od 1994 r. serii wydawniczej oraz zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego (Szlak Historii Lotnictwa). Dzięki łatwości komunikacji i nośnosci tematyki oraz dzięki odniesieniu do "małych ojczyzn" wystawa ma sznasę zwiększyc wrażliwość historyczną, szczególnie młodego pokolenia, mieszkańców różnych miejscowości Małopolski. Równolegle z aspektem lokalnym wystawa ma aspekt międzynarodowy, sięgajacy zarówno okresu pionierskiego w lotnictwie, początków, rozwoju i dnia dzisiejszego komunikacji lotniczej i wielkich zawodów, jak i  I i II wojny światowej (lotnicze dzieje co najmniej 15 narodowości). (plakat)

Tło projektu:

Małopolska stanowiła w dziejach światowego lotnictwa istotny teatr wydarzeń. W Krakowie w 1910 r. skonstruowany został pierwszy na ziemiach polskich samolot; nad Małopolską przebiegały trasy pierwszych na świecie kurierskich i pocztowych linii lotniczych (w 1914 r. do Przemyśla, w 1918 r. do Kijowa); lotnisko krakowskie wyzwolone jako pierwsze stało się pionierskim w RP centrum szkoleniowym i technicznym. Nad Małopolską został strącony pierwszy samolot Luftwaffe i zginął pierwszy pilot aliancki w II wojnie światowej.
W 1944 r. Małopolska i  Śląsk stały się areną "Iotniczej bitwy narodów", gdzie w operacjach zrzutowych i misjach bombowych brali udział i ginęli lotnicy z Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Płd Afryki, USA, Rosji obok lotników Polskich Sił Powietrznych; straty ponosili też lotnicy Państw Osi. Małopolska stała się ważnym ośrodkiem sportów lotniczych, tu tradycje międzywojenne kontynuują piloci - mistrzowie Europy i Świata z Aeroklubu Krakowskiego.  Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie Balicach stanowi jeden z głównych portów kraju, lotnicy wojskowi z krakowskiej bazy wykonują zadania logistyczne w kraju i na misjach zagranicznych; a piloci sanitarni i policyjni są elitą krajową. Kraków jest siedzibą jedynego w kraju muzeum lotniczego, zaś gminy małopolskie rozpoczęły akcję upamiętniania miejsc lotniczych i edukacji lotniczo-historycznej w ramach tworzonego Szlaku Historii Lotnictwa.

 


Miejsca prezentacji wystawy:
Kraków, dolny poziom Ronda Mogilskiego, 11 maja 2010 r. – 11 czerwca 2010 r.
Kraków, dziedziniec Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 14 czerwca 2010 r. – 15 lipca 2010 r.

Nowy Targ, lotnisko Aeroklubu Nowy Targ, 16 lipca 2010 r. - 14 sierpnia 2010 r.
Ochotnica Górna, SP im. M. Konopnickiej, 14 sierpnia 2010 r. – 12 września 2010 r.
Sękowa, Urząd Gminy, 15 września 2010 r. – 10 października 2010 r.


Patronat honorowy nad wystawą objęli Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Małopolski Komendant Wojewódzki Policji Andrzej Rokita. Partnerami projektu są Małopolski Urząd Wojewódzki, Politechnika Krakowska Wydział Architektury, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz Gmina Ochotnica Dolna i Gmina Sękowa.

www.muzeumlotnictwa.pl