Loty widokowe

Spotkanie w sprawie rozwoju małych lotnisk lokalnych

2010-07-14 //Wstecz
W dniu 13 lipca 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie Prezesa Aeroklubu Polskiego Włodzimierza Skalika oraz Prezesa Aeroklubu Nowy Targ Pawła Kosa z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Romanem Ciepielą oraz Dyrektorem Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM Ireną Cebulą.

Wiodącym tematem spotkania była dyskusja na temat możliwości rozwoju małych lotnisk lokalnych zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Zgodnie uznano, że kierunek polegający na poszukiwaniu źródeł finansowania w obszarze środków  publicznych zasługuje na szczególną uwagę.

Przedstawiono także przedstawicielom władz Województwa Małopolskiego rozwiązania, które umożliwiają pozyskiwanie środków finansowych na zadania związane z rozwojem małych lotnisk lokalnych opracowane i wdrożone na terenie Województwa Śląskiego. Zastosowany model finansowania z budżetu województwa zakłada współfinansowanie z budżetów miast - stolic subregionalnych - usytuowanych w pobliżu lotnisk lokalnych oraz współfinansowanie ze środków własnych. Program pozwala dofinansować bezpośrednio zarządzającego lotniskiem lub też za pośrednictwem lokalnego samorządu. Warto wspomnieć, że założenia programu zakładają pięcioletni okres jego trwania i wysokość środków z budżetu województwa w wysokości 25 milionów złotych.

 

Koncepcja stworzenia programu wspierającego wszystkie małe lotniska leżące na terenie Województwa Małopolskiego uzyskała przychylność naszych rozmówców. Z uwagi na ciekawe  rozwiązania w planowaniu rozwoju sieci małych lotnisk lokalnych Marszałek serdecznie zaprosił Aeroklub Polski wraz z Aeroklubami Regionalnymi do konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”. Wspólnie uznano, że dobrze jest na etapie budowania strategii wprowadzać sprawdzone i skuteczne pomysły na ustawiczny rozwój lotnisk aeroklubowych.