AEROKLUB NOWY TARG

SZKOLENIE SPADOCHRONOWE

SZKOLENIE SPADOCHRONOWE


Terminy szkoleń
Zapraszamy na szkolenia spadochronowe w następujących terminach:Kontakt z instruktorem
Na bardziej szczegółowe pytania odpowie ci instruktor spadochronowy Łukasz Kempys
lukaszkempys@yahoo.pl, tel.: 0-694 473 616Informacje ogólne
Podczas szkolenia posiądziesz wiedzę w następujących zakresach:Warunki rozpoczęcia
UWAGA! Kandydaci na szkolenie spadochronowe powinni najpóźniej 8 dni przed rozpoczęciem kursu teoretycznego zgłosić swoje dane osobowe do Szefa Wyszkolenia, celem przesłania do Inspektoratu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Skoczkowie-uczniowie z innych Aeroklubów
Aby kontynuować szkolenie rozpoczęte w innym miejscu, uczeń-skoczek nie będący członkiem Aeroklubu Nowy Targ powinien posiadać:Koszty szkolenia spadochronowego


Co dalej?
Po zakończeniu pierwszego etapu oferujemy możliwość kontynuacji szkolenia w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego (PJ), uprawniającego do uprawiania sportu spadochronowego bez nadzoru instruktorskiego.

Koszty dalszego szkolenia według obowiązującego cennika za skoki.Skoczkowie posiadający świadectwo kwalifikacji
Samodzielni skoczkowie (PJ), chcący skakać w Aeroklubie Nowy Targ zobowiązani są przedstawić: