AEROKLUB NOWY TARG

SZKOLENIE SAMOLOTOWE

SZKOLENIE SAMOLOTOWE


Informacje ogólne
Podstawowe szkolenie samolotowe obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania lotów.

Podczas szkolenia posiądziesz wiedzę w następujących zakresach:Warunki rozpoczęcia - wymagania stawiane kandydatom
UWAGA! Kandydaci na szkolenie samolotowe powinni najpóźniej 8 dni przed rozpoczęciem kursu teoretycznego zgłosić swoje dane osobowe do Szefa Wyszkolenia, celem przesłania do Inspektoratu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Uczniowie-piloci z innych Aeroklubów
Aby kontynuować szkolenie rozpoczęte w innym miejscu, uczeń-pilot nie będący członkiem Aeroklubu Nowy Targ powinien posiadać:Koszty szkolenia samolotowego


Co dalej?
Po zakończeniu pierwszego etapu oferujemy możliwość kontynuacji szkolenia w celu uzyskania Licencji Pilota Samolotowego PPL(A), uprawniającego do wykonywania lotów bez nadzoru instruktorskiego.

Koszty dalszego latania-szkolenia według obowiązującego cennika.Piloci z licencją samolotową
Piloci posiadający licencję PPL(A)chcący wykonywać w zakresie swoich uprawnień loty w Aeroklubie Nowy Targ zobowiązani są przedstawić: